Política de privacitat

La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com els faig servir. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a www.platgessitges.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o en la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em necessitis.
Mai comparteixo informació personal de les meves usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compte amb el teu autorització expressa.
Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte que es demanen dades de caràcter personal.

www.platgessitges.com ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable de l’tractament de les teves dades personals
Identitat de l’Responsable: Associació Turística De Serveis de Platges de Sitges
Nom comercial: Associació Turística De Serveis de Platges de Sitges
NIF / CIF: G 59105817
Correu electrònic: platgessitges@platgessitges.com
Activitat: Blogging i venda amb afiliació, notícies
A l’efecte del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de «Usuaris de la web».

Per al tractament de dades de les meves usuaris, implement totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació
En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig a requerir el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només vaig a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
Principi de limitació de l’termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, t’informaré de el termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

¿Com he obtingut les teves dades?
Les dades personals que tracte Associació Turística De Serveis de Platges de Sitges procedeixen de:

Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris a bloc

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en www.platgessitges.com estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Els interessats tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se a el tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Associació Turística De Serveis de Platges de Sitges deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment
Les dades hagin estat facilitades per l’interessat.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracte teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal és responsable Associació Turística De Serveis de Platges de Sitges. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.platgessitges.com, només com es descriu en l’Avís legal i en la present Política de Privacitat.

Hi ha altres fins per la qual tracte teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

Para gestionar las redes sociales. Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges puede tener presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de www.platgessitges.com, se regirá por este apartado. Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario de Pere Badia. Tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red social, informando de actividades, productos o servicios de Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges. Así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permiten. En ningún caso utilizaré los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento general de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, Pere Badia será responsable del tratamiento de los datos correspondientes a Usuarios de la web y suscriptores.

www.platgessitges.com, no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en estos casos, se requerirá consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del colaborador y el fin de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

Legitimación para el tratamiento de tus datos

La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.

Para contactar o hacer comentarios en esta web se requiere el consentimiento con esta política de privacidad. La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el Consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este Consentimiento condicione la ejecucion del Contrato de suscripción.

Categoría de datos
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

Por cuánto tiempo conservaré tus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán:

Hasta que no se solicite su supresión por el interesado.

A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Muchas herramientas que utilizo para gestionar tus datos son contratados por terceros.

Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, www.platgessitges.com, comparte datos con los siguientes prestadores bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:

Google Analytics: un Servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ( «Google»). Google Analytics utiliza «cookies», que son archivos de texto ubicados en ti ordenador, para Ayudar a www.depatchwork.com a analizar el uso que Hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie Acerca de super uso de www.artistesdesitges.com (incluyéndo tú dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Hosting: 1 & 1 Ionos SE es una empresa alemana de telecomunicaciones con sede central en Montabaur (Alemania). Fundada en 1988 por Ralph Dommermuth, la compañía se conocida en España sobre todo por sobre servicios de alojamiento web, correo electrónico y creación de páginas web. Actualmente opera desde Montabaur y CHESTERBROOK, en Pennsylvania (EE UU).

Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio en EEUU. Más información en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. trata los datos con la finalidad de realizar sobre servicios de plataforma web a la Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges.

navegación
Al navegar por www.platgessitges.com se pueden recoger datos no identificables, que pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y lugares, y otros datos que no pueden ser utilizados para identificar el usuario. Entre los datos no identificativos están también los relacionados a tus hábitos de navegación a través de servicios de terceros. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:

Google analytics
Pixel de Facebook

Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los movimientos de los usuarios alrededor del lugar y para recopilar información demográfica sobre mi base de usuarios en su conjunto.

Secreto y seguridad de los datos

www.platgessitges.com se compromete al uso y tratamiento de los datos incluidos personales de los usuarios, respetando su confidencialidad ya utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardar y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.

Esta web incluye un certificado SSL. Se trata de un protocolo de seguridad que hace que tus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada.

www.platgessitges.com no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.

En cuanto a la confidencialidad del procesamiento, Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges se asegurará de que cualquier persona que esté autorizada por Pere Badia para procesar los datos de cliente (incluido su personal, colaboradores y prestadores), estará bajo la obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal).

Cuando se presente algún incidente de seguridad, al darse cuenta del Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges, notificará al Cliente sin demoras indebidas y debe proporcionar información oportuna relacionada con el Incidente de Seguridad tal como se conozca o cuando el Cliente lo solicite razonablemente.

Exactitud y veracidad de los datos

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que hagas llegar a www.platgessitges.com exonerando a Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges, de cualquier responsabilidad al respecto.

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

Aceptación y consentimiento

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad .

revocabilidad

El consentimiento prestado, tanto por el tratamiento como para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo a Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los derechos ARCO . Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

Cambios en la política de privacidad

Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En estos supuestos, Asociación Turística De Servicios de Playas de Sitges anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

correos comerciales

De acuerdo con la LSSICE, www.platgessitges.com no realiza prácticas de SPAM, por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. En consecuencia, cada uno de los formularios que ha habido en la web, el usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento para recibir el boletín, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, www.platgessitges.com se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas debidamente.

Documento revisado el 13/02/2020